: 
: 
  -
|
., . 8
., . 4
., .32
-2
, 69
. , . 5
, . 6
., .17, .1
. , .18
. , . 3, 53
-, . 63
- , . 3, .3
. , . 33
- , . , . 9
3- ., . 27
- 2
, 19
, . 12, . 1
. , . 22-
.1
, . 112, . 3
., . 98
-, . 63
., .2
, . 74
- , . 2-
2- ., . 2, . 25
-2
2- ., . 2, . 37
: 29.09.19 21:51
: 84 396

  
:

- NANO PHARM1
                     
3 , .
, ,
20 .  .                                                 
2
 
15 15
1 .
30-40 .
3
                             

, .
1-3 , .

* : 6-8 .


1
 
15 15
() ,
.
,
20 . .
2
 
.
, ,
.
, ,
1-2 .
.
.
3
,
,
.
1-3 , .
.


(, , , , )

1
 
15 15                                          
2 .
30-40
.     
2
                   

.
.

.                                            

* : 4-6 .


( )

1
.
,
.
, ,
1-2 .
.
2 .                                               

,
.
.
,
.
, ,
1-2 .
.
.
,
.

,
, .
1-3 , .
.

 

1
 
15 15                                          
2 .
30-40 .              
2
1 .

                  
 2 .                                          

* : 4-6 .